Ortak Ödeme

Ödeme kayıt web servis isteği aşağıda belirtilen URL (test) ve yine aşağıda belirtilen JSON formatında yapılan bir RESTfull web servis isteğidir.


Prod Url  :  https://odemeapi.hepsipay.com/commonpayments/save
Test Url  :  https://odemeapientgr.hepsipay.com/commonpayments/save
HTTP Metot    :  POST
Headers  :  Content-Type = application/json

Ortak Ödeme Sayfasının Çağırılması

Yukarıda kaydedilen ödemenin yapılabilmesi için çağırılacak sayfadır. Ödemeyi yapacak müşteri tarafından açılır ve ödeme tamamlanana kadar kullanılabilir. Ödeme tamamlandıktan sonraki çağrılarda hata verecektir. Bu sayfa sadece tek sefer kullanıma sahiptir tekrar satış yapılmak isteniyor ise tekrar yeni bir sayfa oluşturulmalıdır.

Format: Ortak Ödeme Web Adresi + commonPaymentUniqueId

 

Örnek URL (Prod)  : https://odeme.hepsipay.com/c1c87b3c9bb241bea6a2f413cadbce42

Örnek URL (test)    :https://odemeentgr.hepsipay.com/c1c87b3c9bb241bea6a2f413cadbce42

 

Ortak Ödeme Sayfasının Geri Bildirimi

Ortak Ödeme sayfası açıldıktan sonra sizin adınıza müşteriden tahsilatı yapacaktır. Tahsilat sonrası Ortak ödemeye kayıt anında belirttiğiniz “ReturnUrl” alanına geri dönüş yapılacaktır. Bu geri dönüş sayesinde işleminizin sonucunu öğrenebilirsiniz. İlettiğiniz sayfaya geri dönüş http post yöntemiyle FormCollection olarak yapılacaktır.

 

Ödeme Kayıt İsteği


	{
"Version":"1.0",
"ApiKey":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9 eyJyb2xlIjoxLCJBcGlLZXkiOiJhNTNkZjYwZjUwNmY0MzBjYTRjNzQzNTRkNDU1Y2RlYyJ9 O-eJWMK1sHt3JZgHFsnJp6yyiqmbzdyuOOe0-AvnHzg",
"TransactionId":"1ad391eacec983dab7bc54390827346d1471501568",
"TransactionTime":"1000000001",
"Signature":"558743c7fcf0c327395f1980b63d68e03f056357e79b6b984282daebd6b16ad7",
"Description":"Ortak Ödeme Test",
"installment":1,
"Amount":"12348",
"Currency":"TRY",
"BasketItems":[
{
"basketitemid":"10000000-AAAA-BBBB-CCCC-100000001014",
"description":"Altin Bordurlu Kadeh",
"amount":21690,
"productcode":"TLA9072M1E",
"vatratio":8,
"count":1,
"url":"http://apistage testsite com/urun/226716-altinci-cadde-altin-bordurlu-kadeh-19-cm",
"BasketItemType":"1"
},
{
"basketitemid":"20000000-AAAA-BBBB-CCCC-100000001014",
"description":"Avonni Lisa Lambader",
"productcode":"HLM9072M1N",
"amount":36990,
"vatratio":8,
"count":1,
"url":"http://apistage testsite com/urun/146118-avonni-lisa-lambader",
"BasketItemType":"1"
},
{
"basketitemid":"30000000-AAAA-BBBB-CCCC-100000001014",
"description":"KARGO",
"productcode":"KRG",
"amount":300,
"vatratio":8,
"count":1,
"BasketItemType":"3"
}
],
"Customer":{
"name":"Osman",
"surname":"Nuri",
"email":"osman nuri@testmail com",
"ipaddress":"72 125 165 16",
"phonenumber":"5322101020",
"code":"OsmanNuri",
"Tckn":10310631016,
"VatNumber":1030539668,
"MemberSince":20160820,
"Birthdate":19840603
},
"ShippingAddress":{
"name":"Osman Nuri",
"address":"Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad No:12 Trump Towers Kule:2 Kat:11 ŞİŞLİ",
"country":"Türkiye",
"countrycode":"TUR",
"city":"İstanbul",
"citycode":"34",
"zipcode":"34580",
"District":"Üsküdar",
"DistrictCode":"34364",
"ShippingCompany":"Aras"
},
"InvoiceAddress":{
"name":"Yakup Lam",
"address":"Salacak İskele Cad Küfeci Sok Kat:2 Daire: 16 Üsküdar",
"country":"Türkiye",
"countrycode":"TUR",
"city":"İstanbul",
"citycode":"34",
"zipcode":"34580"
},
"extras":[
{
"key":"INT_SPRS_KODU",
"value":"spr_123456789"
}
],
"ReturnUrl":"https://www.google.com",
"HasInstallmentChoice":true,
"CommissionAmountReflect":1
}


Ödeme Kayıt Cevabı


	{
	 "commonPaymentUniqueId": "c1c87b3c9bb241bea6a2f413cadbce42",
	 "signature": "7d38c8f1dc8c624634cf317767597c11c7cb28257b4266e7812c8f7f6ea52d72",
	 "apiKey": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9 eyJyb2xlIjoxLCJBcGlLZXkiOiJhNTNkZjYwZjUwNmY0MzBjYTRjNzQzNTRkNDU1Y2RlYyJ9 O-eJWMK1sHt3JZgHFsnJp6yyiqmbzdyuOOe0-AvnHzg",
	 "transactionId": "1ad391eacec983dab7bc54390827346d1471501569",
	 "amount": 12348,
	 "currency": "TRY",
	 "transactionTime": "1476691244",
	 "installment": 1,
	 "success": true,
	 "messageCode": "0000",
	 "message": "Başarılı",
	 "userMessage": "İşleminiz başarıyla gerçekleşmiştir "
	}

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz.