Fraud Servisi

Fraud Servisi Nedir?

Hepsipay fraud servisi sayesinde müşteri itirazı kaynaklı maliyetlerinizi en aza indirebilir, dolandırıcılık ve suistimal ile daha etkin mücadele edebilirsiniz.

Servis Alanları

Fraud servisi, yazılım kullanım akışlarının anlatıldığı bölümde de ifade edildiği gibi bir senkron web servistir ve kullanım akışı buna uygundur.

Pre-Check Fraud İsteği


 {
		"ApiKey": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjoxLCJBcGlLZXkiOiJhOWIzZTliMzQ4MTY0MmRkYjEyYTNhZWM0NzVhMGJkNyJ9.Uf0-Kc9tdB2FkS0ZxXJfv_qNawbhyPrzGbJi4VO3HP8",
		"Signature": "d3996b3060f61701a0f2e81688323e7c52c860c1fb207a408216a649195c93f9",
		"VisitorId": "12381231",
		"UserKey": "m23y9a5f6rgf36hg6",
		"Basket": {
			"BasketId": "b_110022",
			"BasketAmount": 14500
		},
		"BasketItems": [
			{
				"Description": "Boyama Kalem Seti",
				"BasketItemId": "basket_1",
				"ProductCode": "7cefdf61-38cd-4b35-b5f0-4c98c5805d41",
				"StoreCode": "19384",
				"ProductTypeCode": "u1ne7340kd21",
				"ProductAmount": 14500,
				"VatRatio": "18",
				"SubMerchantId": "SubMerchant_Id_12345",
				"SubMerchantName": "SubMerchant_Name_ABC",
			"Count": 2,
				"Url": "http: //www.alivelimarket.com.tr/boyama-kalem-seti"
		}
		],
		"Customer": {
			"Name": "Ali",
			"Surname": "Veli",
			"Email": "ali.veli@alivelimarket.com.tr",
			"IpAddress": "72.125.165.16",
			"PhoneNumber": "5337654321",
			"Code": "7cefdf61-38cd-4b35-b5f0-4c98c5805d41",
			"Gender": "1",
			"Tckn": "12345678910",
			"VatNumber": "12345678910",
			"MembershipDate": "1450231113",
		"BirthDate": "19781123"
	}
}

Pre-Check Fraud Cevabı


{
	 "TraceCode": "f215df81d72e2986",
	 "Data": {
	  "rules": [
	   "583435f2b9d82100706221c5"
	  ],
	  "results": [
	   "3D"
	  ]
	 },
	 "Success": true,
	 "MessageCode": "0000",
	 "Message": "OK",
	 "UserMessage": null
}

Check Fraud Result İsteği


{
"ApiKey": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjoxLCJBcGlLZXkiOiJhOWIzZTliMzQ4MTY0MmRkYjEyYTNhZWM0NzVhMGJkNyJ9.Uf0-Kc9tdB2FkS0ZxXJfv_qNawbhyPrzGbJi4VO3HP8",
"Signature": "a23c8bd72632d04fcdf7ed77db9d08847707e8cccf404341a3db0ae567d81fcb", 
"TransactionId": "tx_1233454674"

}

Check Fraud Result Cevabı


	{
	 "TraceCode": "2f125ad1d955d096",
	 "Data": {
	  "status": "1",
	  "rules": [
	   "58328d08b9d8210070621a9c"
	  ],
	  "fraudList": null
	 },
	 "Success": true,
	 "MessageCode": "0000",
	 "Message": "OK",
	 "UserMessage": null
	}

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz.