Ödeme Kaydı İsteği

 
Prod Url  : http://api.hepsipay.com/paymentorders
Test Url   : http://apientgr.hepsipay.com/paymentorders
HTTP Method  : POST
Headers  : Content-Type: application/json    Authorization: Bearer <Access Token>

Ödeme Kaydı Web Servis İsteği


{
	"PaymentOrders": [
		{
			"ItemNumber": 1,
			"ApiKey": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjoxLCJBcGlLZXkiOiI4NjRjYWJlMjk4Nzk0MTc1OGE2NjNlOTgzNjRjNjVmMSJ9.arVhSLZglydFDIUKz-UlNQrMMM7bQdNlSXM8o0dzGWE",
			"TransactionId": "Trnxaaa1234",
			"Amount": "1150",
			"Currency": "TRY",
			"TransactionTime": "1484213950",
			"Frequency": "3",
			"FrequencyType": "M",
			"FrequencyCount": "2",
			"StartDate": "16/02/2017",
			"Card": {
				"CardHolderName": "Ahmet Mehmet",
				"CardNumber": "4282209004348015",
				"ExpireMonth": "07",
				"ExpireYear": "19"
			},
			"Customer": {
				"IpAddress": "213.74.677.26"
			},
			"Description": "Kira Ödemesi"
		},
		{
			"ItemNumber": 2,
			"ApiKey": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyb2xlIjoxLCJBcGlLZXkiOiI4NjRjYWJlMjk4Nzk0MTc1OGE2NjNlOTgzNjRjNjVmMSJ9.arVhSLZglydFDIUKz-UlNQrMMM7bQdNlSXM8o0dzGWE",
			"TransactionId": "Trnxaaa1235",
			"Amount": "1150",
			"Currency": "TRY",
			"TransactionTime": "1484213951",
			"Frequency": "1",
			"FrequencyType": "M",
			"FrequencyCount": "5",
			"StartDate": "17/02/2017",
			"Card": {
				"CardHolderName": "Ahmet Mehmet",
				"CardNumber": "4282209004348015",
				"ExpireMonth": "07",
				"ExpireYear": "19"
			},
			"Customer": {
				"IpAddress": "213.74.677.26"
			},
			"Description": "Kira Ödemesi"
		}
	]
}

Ödeme Kaydı Web Servis Cevabı Başarılı Örnek


{
 "ErrorList": [],
 "Success": true,
 "MessageCode": "0000",
 "Message": "Başarılı",
 "UserMessage": "İşleminiz başarıyla gerçekleşmiştir."
}

Ödeme Kaydı Web Servis Cevabı Başarısız Örnek


{
 "ErrorList": [
  {
   "ItemNumber": 1,
   "ErrorText": "Periyod Tipi alanı formatı yanlış. "
  },
  {
   "ItemNumber": 2,
   "ErrorText": "IP Adresi alanı boş olamaz. "
  }
 ],
 "Success": true,
 "MessageCode": "0000",
 "Message": "Başarılı",
 "UserMessage": "İşleminiz başarıyla gerçekleşmiştir."
}


Ürün veya hizmet arayabilirsiniz.