Fraud Veri/Alan Açıklamaları

 

Web Servis Alanları Açıklamaları

Alan Adı

Açıklama

Zorunluluk

Format

Format Açıklaması

1

ApiKey

Üye İşyeri Tanımlayıcısı

zorunlu

string

Üye işyerine özel tanımlayıcı bilgi

2

Signature

Güvenlik İmzası

zorunlu

string

sha256 [ SecretKey & TransactionId & TransactionTime &
Amount & Currency & Installment]

3

BasketItems /
Description

Ürün isimlerini içeren dizin

opsiyonel

string

Maksimum 40 karakterdir.

4

BasketItems /
BasketItemId

Ürün kodlarını içeren dizin

şarta bağlı

string

Maksimum 40 karakterdir.

5

BasketItems /
ProductCode

Ürün kodlarını içeren dizin

opsiyonel

string

Maksimum 36 karakterdir.

6

BasketItems /
Amount

Ürün fiyatlarını içeren dizin

şarta bağlı

int? (nullable)

Nokta ve virgülden arındırılmış double değerdir.

7

BasketItems /
VatRatio

Tutarın KDV içerip
içermediğini belirten dizin

opsiyonel

int? (nullable)

0, 8 veya 18 değerlerini alabilir.

8

BasketItems /
Count

Her bir ürünün
miktarını içeren dizin

şarta bağlı

int

Maksimum 3 haneli nümerik değerdir.

9

BasketItems /
Url

Ürün web adresi
Müşteri İsim

opsiyonel

string

Web URL adresidir.

10

Customer /
Name

Müşteri İsim

opsiyonel

string

Maksimum 20 karakterdir. Sadece
alfabetik karakterler ve boşluk kabul eder.

11

Customer /
Surname

Müşteri Soy isim

opsiyonel

string

Maksimum 20 karakterdir. Sadece
alfabetik karakterler ve boşluk kabul eder.

12

Customer /
Email

Müşteri Mail

opsiyonel

string

Eposta adresidir.

13

Customer /
IpAddress

Müşteri IP Adresi

zorunlu

string

IP adresidir.

14

Customer /
PhoneNumber

Müşteri Telefon Numarası

opsiyonel

string

Maksimum 13 karakterdir. Sadece
nümerik ve + değerlerini alabilir.

15

Customer /
Code

Müşteri Kodu

opsiyonel

string

Maksimum 36 karakterdir.

16

Customer /
Tckn

Müşteri Kimlik Numarası

opsiyonel

string

TC Kimlik numarasıdır.

17

Customer /
VatNumber

Müşteri Vergi Numarası

opsiyonel

string

Şirketlere ve firmalara tekil vergi numarası

18

Customer /
Birthdate

Müşteri Doğum tarihi

opsiyonel

int

Müşteri üyelik tarihi formatı YYYYMMDD’ dır.

19

ReturnUrl

Ortak ödeme geribildiriminin yapılacağı adres

opsiyonel

String

Url formatında olmalıdır.

20

HasInstallmentChoice

Taksit seçeneği sunulacak mı?

opsiyonel

bool

true veya false değerini alabilir. Varsayılan değeri true’dur.

21

CommissionAmountReflect

Komisyon tutarı kime yansıtılsın?

opsiyonel

int

1: son kullanıcıya yansıt
2: iş yerine yansıt.
Sadece “HasInstallmentChoice” değeri true ise geçerlidir.

22

CommonPaymentUniqueId

Ödemeyi temsil eden unique ID

zorunlu

string

Trim edilmiş GUID değerdir.

23

Status

Ödeme durumu

zorunlu

int

0 = işlem görmemiş,
1= sayfa çağırıldı ve
bekliyor, 2 = başarısız, 3 = başarılı

24

Success

Sorgulamanın sonucu

zorunlu

bool

Sorgulama başarıyla yapılmışsa true döner

25

PaymentTransactionReponseMessage

Ödeme Sonuç Mesajı

zorunlu

string

Maksimum 500 karakterdir.

26

PaymentTransactionResponseCode

Ödeme Sonuç Kodu

zorunlu

string

4 hane nümerik..

27

VisitorId

Ziyaretçi kodu

opsiyonel

string

Üye işyeri ziyaretçi tekil kodudur.

28

UserKey

Kullanıcı Anahtarı

opsiyonel

string

Kullanıcı anahtarıdır.

29

Basket / BasketId

Sepet id si

opsiyonel

string

Sepete ait tekil koddur.

30

Basket / BasketId

Sepet id si

opsiyonel

string

Sepete ait tekil koddur.

31

BasketItems / StoreCode

Mal Grubu

opsiyonel

string

Sepetteki ürünün mal grubu.

32

BasketItems / ProductTypeCode

Alt Kategori

opsiyonel

string

Sepetteki ürünün mal gruplarındaki alt grupların değerleridir.

33

BasketItems / SubMerchantId

Üye İşyeri Kodu

opsiyonel

string

Sepetteki ürünün pazaryeri üye işyerine ait tekil kodu.

34

BasketItems / SubMerchantName

Üye İşyeri Adı

opsiyonel

string

Sepetteki ürünün pazaryeri üye işyerinin adıdır.

35

Customer / Gender

Müşteri cinsiyet

opsiyonel

int

Müşteri cinsiyet bilgisidir. Kadın ise 0, Erkek ise 1, Bilinmiyor ise 2

36

Customer / MembershipDate

Müşteri Üyelik Tarihi

opsiyonel

int

Müşteri üyelik tarihi ve saat bilgisi. UNIX timestamp formatındadır.

37

TraceCode

İzleme kodu

zorunlu

string

Fraud servisinde işlemin takibi için kullanılan koddur.

38

Data / rules

Transaction’ın Frauda takıldığı Rule/Model id

opsiyonel

String array

İşlemin takıldığı kuralıd verisidir.

39

Data / results

İşlem sonucu

opsiyonel

String array

İşlem öncesinde işlem “3D” gerektirir mi sorusu cevabı?

40

Data / fraudList

Müşterinin takıldığı watch/grey/black list bilgisi

opsiyonel

string

Watch, grey, black

   

Signature Alanı Açıklamaları

Alan Adı

Açıklama

Zorunluluk

Format

Format Açıklaması

Örnek

5

Secret Key

Üye İşyeri Tanımlayıcı Şifresi

Zorunlu

string

Üye işyerine özel tanımlayıcı şifre bilgisi

123456

TransactionId

Ödemeye Ait Tekil Kodu

Zorunlu

string

Maksimum 40 karakterdir

TransactionId_1234

TransactionTime

Ödeme İşlem Zamanı

Zorunlu

string

Unix timestamp

1443600845

Amount

Toplam Ödeme Tutarı

Zorunlu

int

Nokta ve virgülden arındırılmış int değerdir

12000 Lira alanı ve Kuruş Alanı

Currency

Toplam Ödeme Tutar Birimi

Zorunlu

string

3 harfli ISO standart değeridir.

TRY

Installment

Ödeme Taksit Sayısı

Zorunlu

int

1'den 12'ye kadar taksit değeridir

1

ReferenceTransactionID**

İadeye Ait Tekil Kod

Zorunlu

string

Maksimum 40 karakterdir

TransactionId_2345

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz.