Ortak Ödeme Sorgu

Ortak ödeme sayfası tarafından uzun süre geri dönüşü yapılmamış işlemleri ya da geri dönüşünü merak etmiş olduğunuz dönüşleriniz için sorgulamayı aşağıdaki servis ile kullanabilirsiniz.

 

Prod Url   :  https://odemeapi.hepsipay.com/commonpayments/query
Test Url   :  https://odemeapientgr.hepsipay.com/commonpayments/query
HTTP Method  :  POST
Headers   :  Content-Type = application/json

Web Servis İsteği


 {
"ApiKey" : "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9 eyJyb2xlIjoxLCJBcGlLZXkiOiJhNTNkZjYwZjUwNmY0MzBjYTRjNzQzNTRkNDU1Y2RlYyJ9 O-eJWMK1sHt3JZgHFsnJp6yyiqmbzdyuOOe0-AvnHzg",
"TransactionId" : "1ad391eacec983dab7bc54390827346d1471501469",
"CommonPaymentUniqueId" : "41117a3146b34413b7f3d8e2d396dfe5",
"Signature" : "a6966251e5e71c683d9996bea3a0e3e98da93b31aca334bfdba219271f8ac45f"
}

Web Servis Cevabı


{
	 "amount": 564782,
	 "apiKey": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9 eyJyb2xlIjoxLCJBcGlLZXkiOiJhNTNkZjYwZjUwNmY0MzBjYTRjNzQzNTRkNDU1Y2RlYyJ9 O-eJWMK1sHt3JZgHFsnJp6yyiqmbzdyuOOe0-AvnHzg",
	 "commonPaymentUniqueId": "41117a3146b34413b7f3d8e2d396dfe5",
	 "currency": "TRY",
	 "installment": 1,
	 "signature": "0b21fc4c58d25000a7917bbe3ef34a6909852ab58e4ed7dc6cb4b7e9e870763e",
	 "transactionId": "1ad391eacec983dab7bc54390827346d1471501469",
	 "transactionTime": "1472825880",
	 "status": 0,
	 "success": true,
	 "messageCode": "0000",
	 "message": "Başarılı",
	 "paymentTransactionReponseCode ": "0000",
	 "paymentTransactionReponseMessage": "Başarılı",
	 "userMessage": "İşleminiz başarıyla gerçekleşmiştir "
	}

Ortak Ödeme Sorguda Signature Oluşturulması

Ödeme, iade ve 3D ödeme yaparken göndermeniz gereken güvenlik alanıdır. Bu alan oluşturulurken amount alanı virgülden arındırılmış şekilde gönderilir.

 • Bu alan SecretKey, TransactionId ve CommonPaymentUniqueId alanlarının sırasıyla string concatenation ile birleştirilmesinden oluşur. Bu alanlar birleştirilerek oluşturulur.
 • Oluşan yeni string Sha256 kriptografi hash algoritması kullanılarak geriye dönülemeyecek şekilde şifrelenir.
 • Bu şifrelenmiş string güvenlik sağlaması amacıyla gönderilir.

 

Adımlar Format Örnek

Birinci Adım: String Concatenation

SecretKeyTransactionIdCommonPaymentUniqueId

1234561ad391eacec983dab7bc54390827346d147150146941117a3146b34413b7f3d8e2d396dfe5

İkinci Adım: Sha256 ile şifreleme

Sha256(123456TransactionIdCommonPaymentUniqueId)

e47719b51ba518c50e401ca4956c4f8651628314984b3e374a4505733fb5c637

Ürün veya hizmet arayabilirsiniz.